Information och läromedelsproduktion

MediaCuben producerar läromedel och information med rörliga bilder i de flesta format. Våra uppdragsgivare finns främst inom organisationer och statliga myndigheter. Självklart producerar vi också på uppdrag av privata företag.

Många av våra produktioner skall vara tillgängliga för flera målgrupper, därför anpassar vi både nya och befintliga produktioner med t. ex undertexter eller teckenspråk.

MediaCuben har under från hösten 2015 och framåt producerat flera läromedel i ämnet svenska på genuint teckenspråk och tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK).

I varje läromedel/dvd finns en förklaring om vad TAKK är. Det finns också en lärarhandledning i form av en film, där man får lära sig om hur TAKK kan användas i undervisningen. Filmen kan du se ovan.

Vill du veta mer om våra läromedel, besök vår dvd-butik.

Många av våra läromedel finns också som strömmande video på vår egen portal Min hörsel, www.minhörsel.se

Web design by RTW