2015

Avläsestöd för läromedel på engelska

Många läromedel består av textbok och arbetsbok, tillsammans med en lärarhandledning. I många fall (särskilt med läromedel på andra språk) finns också CD-skivor med ljudspår som används för olika övningar.

För elever med hörselnedsättning kan det vara svårt att uppfatta vad som sägs i de olika övningarna.

Därför har MediaCuben (med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten) tagit fram ett läromedel som ger möjlighet till avläsestöd. Läromedlet är baserat på ”What’s up? 7”, utgivet av Sanoma utbildning. Till What’s up? 7 finns tre ljud-CD med övningar. Övningarna består av dialoger, skönlitterära texter, stavningsövningar, m m.

På tre DVD-skivor (en för respektive ljud-CD) finns nu nästan alla övningarna inspelade på video. Eleven kan välja att se ett avsnitt, där en person läser upp texten. För att ytterligare öka tillgängligheten finns också möjligheten att slå på eller av en text på bakgrunden, som följer aktören.

För mer info och beställning, besök vår butik: www.mediacuben.se/butiken

MediaCuben producerar en ny serie med TAKK och genuint teckenspråk

Under våren startar produktionen av en ny läromedelsserie med TAKK och genuint teckenspråk.

Tidigare produktioner har baserats på böckerna om Axel och Omar, skrivna av Helena Bross och med illustrationer av Kadri Ilves. Böckerna ingår i serien ”Extra lätt att läsa”, som ges ut av Bonnier Carlsen förlag. Du hittar böckerna i vår Axel och Omar, paket 1 och 2, där det också finns ett par videoexempel.

Nu gör vi en ny serie med böcker. Den här gången handlar det om Klass 1b. Böckerna är även denna gång skrivna av Helena Bross, med illustrationer av Christel Rönns. De ingår i serien ”Lätt att läsa”, och riktar sig till barn som börjat läsa. De passar också fint som högläsningsböcker. MediaCuben producerar denna gång de fem första böckerna i serien.

Film om god ljudmiljö i skolan

MediaCuben har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerat en film om hur man med hjälp av anpassning av den auditiva miljön kan förbättra möjligheten till inlärning.

Läs mer om auditiv miljö och se filmen här.

Uppdaterade filmer om säkerhetslaboratorierna i Sverige

MediaCuben har under våren och hösten 2014 uppdaterat flera informationsfilmer för Smittskyddsinstutet/Folkhälsomyndigheten.
Filmerna beskriver arbetet i säkerhetslaboratorierna, där man bland annat forskar på mycket smittsamma virus som ebola, Krim-Kongo blödarfebervirus.

Filmerna har visats på bland annat Aftonbladet TV, TV4, SVT.

Under menyvalet FIlmer kan du se de fyra filmer som MediaCuben producerat för Folkhälsomyndigheten.

Sju nya böcker på teckenspråk och TAKK

MediaCuben producerar under hösten 2014 sju nya dvd-filmer, baserade på böckerna i serien Solgatan 1, med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I böckerna, som är skrivna på lättläst svenska, träffar vi Axel och Omar, som tillsammans råkar ut för olika äventyr. Böckerna är skrivna av Helena Bross, med illustrationer av Kadri Ilves och ges ut av Bonnier Carlsen.

Varje bok får en egen DVD, där tittaren kan välja att se berättelsen på teckenspråk eller TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). Versionen med TAKK kan ses med eller utan bakgrundsbilder.

Filmerna är nu klara, och du kan läsa mer om dem i vår butik.

Här kan du läsa om böckerna på förlaget Bonnier Carlsens hemsida.

Här kan du se ett klipp med teckenspråk.
Här kan du se ett klipp med TAKK.

Utveckling av läromedel med avläsebild

MediaCuben kommer i samarbete med rådgivare inom hörsel (SPSM) att ta fram ett läromedel och ett underlag för hur läromedelsproduktioner kan anpassas med avläsebild. Målgruppen är elever med nedsatt hörsel.

Med avläsebild kan flera läromedel som idag redan är producerade anpassas för målgruppen. Detta går också hand i hand med att teknikstöd införs i skolan.
Vi tror att eleven kommer att ha stor nytta av avläsebild i sina självstudier. Det är enkelt att koppla upp sig hemma och ta del av undervisningen, repetera olika delar, osv. De flesta elever går inte heller på specialskola där fler läromedel är anpassade, utan är hänvisade till vad den övriga klassen erbjuds.

Bra ljudmiljö i skolan!

MediaCuben producerar på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) en film om bra ljudmiljö i skolan.

Filmen vänder sig till beslutsfattare, rektorer, lärare, arkitekter, m fl och beräknas vara klar under våren 2014.

På SPSMs web kan du läsa mer om ljudmiljö i skolan.

Läs mer om auditiv miljö och se filmen här.

Web design by RTW