2021

LasseMajas Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet på TAKK och teckenspråk

Nu finns Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet på DVD med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Du hittar läromedlen i vår butik, www.mediacuben.se/butiken

Vill du hellre använda filmerna via nätet, besök vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

LasseMajas Guldmysteriet och Saffransmysteriet på TAKK och teckenspråk

Nu finns Guldmysteriet och Saffransmysteriet på DVD med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Du hittar läromedlen i vår butik, www.mediacuben.se/butiken

Vill du hellre använda filmerna via nätet, besök vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

MediaCuben producerar Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Under våren 2021 producerar MediaCuben ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Anden i flaskan” och ”Det hemliga biblioteket” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

MediaCuben genomför en förstudie ”Sociala medier i särskolan”

Under 2021 genomför MediaCuben en förstudie med titeln ”Sociala medier och elever med kognitiva funktionsvariationer”.

Förstudien finansieras av SPSM och syftar till att vi tillsammans med FUB och Häggviks gymnasium ska ta fram en form för ansöka om medel för att producera ett läromedel på samma tema.

Tanken med förstudien är att ta reda på hur elever med kognitiva funktionsvariationer kan undervisas i att använda sociala medier och interagera med andra på säkert sätt. Hur kan läromedlet förmedla kunskap om upphovsrätt, integritet och säkerhet.

Det finns ingen större skillnad på användningen av sociala medier mellan elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Däremot finns ett behov av kunskap om sociala koder och hur det används på ett tryggt och säkert sätt. Det är lätt att bli lurad, kränkt och mobbad. Med rätt kunskap är sociala medier ett nytt sätt att förmedla kunskap, knyta kontakter och att vidga elevens värld.

Förstudien kommer ta fram en serie korta filmer, där eleverna själva medverkar.

För mer information, kontakta oss gärna! Mejla till info@mediacuben.se

MediaCuben producerar Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet på TAKK och teckenspråk

MediaCuben fortsätter att producera de populära böckerna om LasseMajas detektivbyrå på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Denna gång är det Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet som produceras.

Inspelning sker förhoppningsvis under sensommaren (pga myndigheternas restriktioner kopplade till corona-pandemin).

Du hittar våra hittills producerade LasseMaja-böcker i vår webshop. Böckerna kan även ses digitalt (strömmande video) via vår portal Min hörsel.

MediaCuben producerar böckerna om Moa och Linus på teckenspråk och TAKK

MediaCuben har fått i uppdrag att producera böckerna om Moa och Linus på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Böckerna om Moa och Linus är skrivna av Ann Gomér och du hittar alla 15 böckerna med TAKK här.

Totalt kommer 15 böcker om Moa och Linus att produceras. MediaCuben tackar för förtroendet att göra böckerna än mer tillgängliga!

MediaCuben producerar Pino på teckenspråk och TAKK

MediaCuben har fått i uppdrag av Pinolek förlag AB att producera samtliga böcker om Pino på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Böckerna kommer dels att bli filmer på Pinos hemsida, www.pino.se men också finnas i appen Polyglutt från Inläsningstjänst AB.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att göra sagorna om den lilla björnen ännu mer tillgängliga för alla!

God morgon, här är vi – ett läromedel för särskolan

MediaCuben lanserar nu läromedlet God morgon, här är vi!

Ett digitalt läromedel med en autentisk lärarhandledning som visar hur du bygger upp en begriplig, hanterbar och meningsfull samlingslektion med en interaktiv skrivtavla i fokus. (Resultatet blir aktiva, nyfikna och motiverade elever.) Läromedlet bygger på läroplanen och kursplanen för gymnasiesärskolans individuella program med fokus på de fem förmågorna; ansvar, samarbete, kommunikation, reflektion och kreativitet. Läromedlet går även att anpassa och applicera i andra skolformer och verksamheter och består av filmer, mallar och skriven dokumentation.

God morgon, här är vi är helt web-baserat och består av exempel/moment som förklaras med filmer och text. Det finns också mallar för de vanligaste interaktiva skrivytorna.

Välkomen att kika! God morgon, här är vi! hittar du här: https://www.motiverandeundervisning.se


MediaCuben fortsätter att producera sagor på teckenspråk och TAKK för appen Polyglutt

MediaCuben har fått förtroendet att producera ytterligare totalt 80 barnböcker på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för Inläsningstjänst AB och deras app Polyglutt. Produktionen sker under hösten 2019.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att jobba med ett viktigt uppdrag tillsammans med våra samarbetspartners.

Läs mer om Polyglutt på TAKK och teckenspråk

MediaCuben producerar Guldmysteriet och Saffransmysteriet på TAKK och teckenspråk

Under hösten 2019 fortsätter MediaCuben att producera de populära böckerna om LasseMajas detektivbyrå på TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

I vår butik finns det idag tio böcker i serien. LasseMaja finns också som strömmande video via vår egen läromedelsportal Min hörsel.

Web design by RTW