Avläsestöd för läromedel på engelska

Många läromedel består av textbok och arbetsbok, tillsammans med en lärarhandledning. I många fall (särskilt med läromedel på andra språk) finns också CD-skivor med ljudspår som används för olika övningar.

För elever med hörselnedsättning kan det vara svårt att uppfatta vad som sägs i de olika övningarna.

Därför har MediaCuben (med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten) tagit fram ett läromedel som ger möjlighet till avläsestöd. Läromedlet är baserat på ”What’s up? 7”, utgivet av Sanoma utbildning. Till What’s up? 7 finns tre ljud-CD med övningar. Övningarna består av dialoger, skönlitterära texter, stavningsövningar, m m.

På tre DVD-skivor (en för respektive ljud-CD) finns nu nästan alla övningarna inspelade på video. Eleven kan välja att se ett avsnitt, där en person läser upp texten. För att ytterligare öka tillgängligheten finns också möjligheten att slå på eller av en text på bakgrunden, som följer aktören.

För mer info och beställning, besök vår butik: www.mediacuben.se/butiken

Web design by RTW