Bra ljudmiljö i skolan!

MediaCuben producerar på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) en film om bra ljudmiljö i skolan.

Filmen vänder sig till beslutsfattare, rektorer, lärare, arkitekter, m fl och beräknas vara klar under våren 2014.

På SPSMs web kan du läsa mer om ljudmiljö i skolan.

Läs mer om auditiv miljö och se filmen här.

Web design by RTW