Film om god ljudmiljö i skolan

MediaCuben har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerat en film om hur man med hjälp av anpassning av den auditiva miljön kan förbättra möjligheten till inlärning.

Läs mer om auditiv miljö och se filmen här.

Web design by RTW