God morgon, här är vi – ett läromedel för särskolan

MediaCuben lanserar nu läromedlet God morgon, här är vi!

Ett digitalt läromedel med en autentisk lärarhandledning som visar hur du bygger upp en begriplig, hanterbar och meningsfull samlingslektion med en interaktiv skrivtavla i fokus. (Resultatet blir aktiva, nyfikna och motiverade elever.) Läromedlet bygger på läroplanen och kursplanen för gymnasiesärskolans individuella program med fokus på de fem förmågorna; ansvar, samarbete, kommunikation, reflektion och kreativitet. Läromedlet går även att anpassa och applicera i andra skolformer och verksamheter och består av filmer, mallar och skriven dokumentation.

God morgon, här är vi är helt web-baserat och består av exempel/moment som förklaras med filmer och text. Det finns också mallar för de vanligaste interaktiva skrivytorna.

Välkomen att kika! God morgon, här är vi! hittar du här: https://www.motiverandeundervisning.se


Web design by RTW