MediaCuben fortsätter att producera sagor på teckenspråk och TAKK för appen Polyglutt

MediaCuben har fått förtroendet att producera ytterligare totalt 80 barnböcker på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för Inläsningstjänst AB och deras app Polyglutt. Produktionen sker under hösten 2019.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att jobba med ett viktigt uppdrag tillsammans med våra samarbetspartners.

Läs mer om Polyglutt på TAKK och teckenspråk

Web design by RTW