MediaCuben genomför en förstudie ”Sociala medier i särskolan”

Under 2021 genomför MediaCuben en förstudie med titeln ”Sociala medier och elever med kognitiva funktionsvariationer”.

Förstudien finansieras av SPSM och syftar till att vi tillsammans med FUB och Häggviks gymnasium ska ta fram en form för ansöka om medel för att producera ett läromedel på samma tema.

Tanken med förstudien är att ta reda på hur elever med kognitiva funktionsvariationer kan undervisas i att använda sociala medier och interagera med andra på säkert sätt. Hur kan läromedlet förmedla kunskap om upphovsrätt, integritet och säkerhet.

Det finns ingen större skillnad på användningen av sociala medier mellan elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Däremot finns ett behov av kunskap om sociala koder och hur det används på ett tryggt och säkert sätt. Det är lätt att bli lurad, kränkt och mobbad. Med rätt kunskap är sociala medier ett nytt sätt att förmedla kunskap, knyta kontakter och att vidga elevens värld.

Förstudien kommer ta fram en serie korta filmer, där eleverna själva medverkar.

För mer information, kontakta oss gärna! Mejla till info@mediacuben.se

Web design by RTW