MediaCuben producerar Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Under våren 2021 producerar MediaCuben ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Anden i flaskan” och ”Det hemliga biblioteket” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

Web design by RTW