MediaCuben producerar Pino på teckenspråk och TAKK

MediaCuben har fått i uppdrag av Pinolek förlag AB att producera samtliga böcker om Pino på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Böckerna kommer dels att bli filmer på Pinos hemsida, www.pino.se men också finnas i appen Polyglutt från Inläsningstjänst AB.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att göra sagorna om den lilla björnen ännu mer tillgängliga för alla!

Web design by RTW