MediaCuben tillgängliggör utbildningsmaterial för UNICEF Sverige

MediaCuben AB har på uppdrag av UNICEF Sverige producerat teckenspråkstolkning av tre korta filmer om Operation Dagsverke 2022. Filmerna kommer att användas som utbildningsmaterial på en intern plattform hos UNICEF Sverige.

MediaCuben tackar för förtroendet att tillgängliggöra video på uppdrag av UNICEF Sverige.

Web design by RTW