MediaCuben fortsätter tillgängliggöra utbildningsmaterial för UNICEF Sverige

MediaCuben AB har fått ytterligare ett uppdrag av UNICEF Sverige att producera teckenspråkstolkning av två korta filmer om Operation Dagsverke 2022. Filmerna kommer att användas som utbildningsmaterial på en intern plattform hos UNICEF Sverige.

MediaCuben tackar för förtroendet än en gång få möjlighet tillgängliggöra video på uppdrag av UNICEF Sverige.

Två nya böcker om Nelly Rapp på teckenspråk och TAKK

Nu finns två ytterligare böcker i serien om Nelly Rapp som läromedel med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Böckerna är ”Monsterakademin” och ”Frankensteinaren”. Till respektive bok finns också en lärarhandledning för svenska/teckenspråk och för undervisning i särskolan.

Sedan tidigare finns ”Anden i flaskan” och ”Det hemliga biblioteket” i vår DVD-butik.

Filmerna kan köpas från MediaCubens nätbutik, www.mediacuben.se/butiken.

Böckerna kan också ses som strömmande video, via vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

MediaCuben tillgängliggör utbildningsmaterial för UNICEF Sverige

MediaCuben AB har på uppdrag av UNICEF Sverige producerat teckenspråkstolkning av tre korta filmer om Operation Dagsverke 2022. Filmerna kommer att användas som utbildningsmaterial på en intern plattform hos UNICEF Sverige.

MediaCuben tackar för förtroendet att tillgängliggöra video på uppdrag av UNICEF Sverige.

Utökad produktion för appen Polylino skola

MediaCuben har under 2018, 2019 och 2021 producerat ett antal böcker på svenskt teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för appen Polyglutt (nu Polylino skola) från Inläsningstjänst AB. Polylino erbjuder böcker på upp till 60 olika språk.

Under våren 2022 producerar MediaCuben ytterligare 10 faktaböcker på teckenspråk och TAKK.
Polylino finns förutom i Sverige även i Norge, Tyskland, England, Kanada och USA.

Läs mer om Polylino och Polyglutt här.

MediaCuben fortsätter att producera Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Under våren 2022 producerar MediaCuben ännu ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Nelly Rapp i bergakungens sal” och ”Nelly Rapp och snömannens hemlighet” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Böckernas görs med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

Redan nu kan du köpa två böcker i serien om och med Nelly Rapp i vår nätbutik.

Teckenspråkstolkning av ”Sockerdödskallar”

MediaCuben har återigen producerat teckenspråkstolkning åt Världskulturmuseerna. Denna gång hur man gör sockerdödskallar. Se filmen här.

Vi har också teckenspråkstolkat andra filmer åt Världskulturmuseerna. Projektet heter ”Tillsammanscirkus”. Välj ”Teckenspråk” i spelaren.

Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Nu finns två böcker i serien om Nelly Rapp som läromedel med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Först ut är ”Anden i flaskan” och ”Det hemliga biblioteket”. Till respektive bok finns också en lärarhandledning för svenska/teckenspråk och för undervisning i särskolan.

Filmerna kan köpas från MediaCubens nätbutik, www.mediacuben.se/butiken.

Böckerna kan också ses som strömmande video, via vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

MediaCuben fortsätter att producera Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Under hösten 2021 producerar MediaCuben ännu ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Nelly Rapp och frankensteinaren” och ”Nelly Rapp och monsterakademin” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

MediaCuben tillgängliggör Tillsammanscirkus

Världskulturmuseet frågade om vi kunde hjälpa dem att teckentolka fyra stycken filmer till deras projekt Tillsammanscirkus.

Resultatet kan du se här:

https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/barn-och-familj/cirkus/

Välj teckenspråk i spelaren.

MediaCuben fortsätter producera till Polyglutt

MediaCuben har fått förtroendet att producera 50 böcker på teckenspråk och TAKK till appen Polyglutt skola som ges ut av Inläsningstjänst AB.

Sedan tidigare har vi producerat över 100 titlar på teckenspråk och TAKK till appen Polyglutt förskola.

Produktion startar under senvåren och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Läs mer om Polyglutt förskola här: https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola

Läs mer om Polyglutt skola här: https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-skola

Web design by RTW