Ytterligare två böcker med Nelly Rapp på teckenspråk och TAKK

Nu finns det ytterligare två böcker i serien om Nelly Rapp som läromedel med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Böckerna är ”Maran” och ”Trollpackan”, med nya illustrationer i färg av Emil Maxén. Till respektive bok finns också en lärarhandledning för svenska/teckenspråk (för t ex specialskolan) och en lärarhandledning med TAKK, för undervisning i t ex anpassad skola eller gymnasium (tidigare särskola/gymnasiesärskola).

Sedan tidigare finns bl a ”Anden i flaskan”, ”Det hemliga biblioteket”, ”Frankensteinaren”, I Bergakungens sal” och ”Snömannens hemlighet” i vår DVD-butik, www.mediacuben.se/butiken.

Böckerna kan också ses som strömmande video, via vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se (abonnemang krävs).

Två nya böcker med Nelly Rapp på teckenspråk och TAKK

Nu finns det ytterligare två böcker i serien om Nelly Rapp som läromedel med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Böckerna är ”Sjöodjuret i Bergsjön” och ”Spökande prästerna”. Till respektive bok finns också en lärarhandledning för svenska/teckenspråk och för undervisning i särskolan.

Sedan tidigare finns ”Anden i flaskan”, ”Det hemliga biblioteket”, ”Frankensteinaren”, I Bergakungens sal” och ”Snömannens hemlighet” i vår DVD-butik.

Filmerna kan köpas från MediaCubens nätbutik, www.mediacuben.se/butiken.

Böckerna kan också ses som strömmande video, via vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se (abonnemang krävs).

Våren 2023 produceras fyra nya böcker med Nelly Rapp

Under våren 2023 producerar MediaCuben ännu ett läromedel bestående av fyra böcker i serien med Nelly Rapp.

”Nelly Rapp och spökaffären”, ”Nelly Rapp och Näcken”, ”Nelly Rapp och skogsfrun” samt ”Nelly Rapp och varulvarna” produceras som tidigare på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Böckernas görs med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Till böckerna producerar också en lärarhandledning för respektive titel och språkversion. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

Redan nu kan du köpa tio böcker i serien om och med Nelly Rapp i vår nätbutik. Under våren 2023 lanseras också ”Nelly Rapp och de spökande prästerna”, ”Nelly Rapp och sjöodjuret i Bergsjön”, ”Nelly Rapp och maran” och ”Nelly Rapp och trollpackan” på DVD och som strömmande video på vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

Två nya böcker med Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Nu finns det ytterligare två böcker i serien om Nelly Rapp som läromedel med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Böckerna är ”Bergakungens sal” och ”Snömannens hemlighet”. Till respektive bok finns också en lärarhandledning för svenska/teckenspråk och för undervisning i särskolan.

Sedan tidigare finns ”Anden i flaskan”, ”Det hemliga biblioteket”, ”Frankensteinaren” och ”Monsterakademin” i vår DVD-butik.

Filmerna kan köpas från MediaCubens nätbutik, www.mediacuben.se/butiken.

Böckerna kan också ses som strömmande video, via vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se (abonnemang krävs).

Ytterligare böcker med Nelly Rapp under hösten och vintern 2022

”Nelly Rapp och trollpackan” och ”Nelly Rapp och maran” produceras under hösten och vintern på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Böckernas görs med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Böckerna är skrivna av Martin Widmark. Nytt för dessa böcker är att illustrationerna är i färg. Illustrationerna är gjorda av Emil Maxén.

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

Redan nu kan du köpa sex böcker i serien om och med Nelly Rapp i vår nätbutik. Böckerna finns också som strömmande video på vår läromedelsportal Min hörsel.

MediaCuben skapar böcker på TAKK

MediaCuben tackar för förtroendet att få hjälpa Inläsningstjänst AB med att fylla på med barnböcker på TAKK till appen Polyglutt (0-6 år) och Polylino skola (6-15 år).

Uppdraget denna gång är att skapa app-filmer till Polyglutt och Polylino av totalt 12 stycken böcker med TAKK från Hatten förlag.
Böckerna som görs med TAKK är ap-ABC, tre böcker med Ajja & Bajja, fyra böcker med Babblarna och fyra böcker med Ebba.

Under hösten 2022 producerar MediaCuben ännu ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Nelly Rapp och sjöodjuret i Bergsjön” och ”Nelly Rapp och de spökande prästerna” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Böckernas görs med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

Redan nu kan du köpa fyra böcker i serien om och med Nelly Rapp i vår nätbutik. Böckerna finns också som strömmande video på vår läromedelsportal Min hörsel.

MediaCuben fortsätter tillgängliggöra utbildningsmaterial för UNICEF Sverige

MediaCuben AB har fått ytterligare ett uppdrag av UNICEF Sverige att producera teckenspråkstolkning av två korta filmer om Operation Dagsverke 2022. Filmerna kommer att användas som utbildningsmaterial på en intern plattform hos UNICEF Sverige.

MediaCuben tackar för förtroendet än en gång få möjlighet tillgängliggöra video på uppdrag av UNICEF Sverige.

Två nya böcker om Nelly Rapp på teckenspråk och TAKK

Nu finns två ytterligare böcker i serien om Nelly Rapp som läromedel med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Böckerna är ”Monsterakademin” och ”Frankensteinaren”. Till respektive bok finns också en lärarhandledning för svenska/teckenspråk och för undervisning i särskolan.

Sedan tidigare finns ”Anden i flaskan” och ”Det hemliga biblioteket” i vår DVD-butik.

Filmerna kan köpas från MediaCubens nätbutik, www.mediacuben.se/butiken.

Böckerna kan också ses som strömmande video, via vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

MediaCuben tillgängliggör utbildningsmaterial för UNICEF Sverige

MediaCuben AB har på uppdrag av UNICEF Sverige producerat teckenspråkstolkning av tre korta filmer om Operation Dagsverke 2022. Filmerna kommer att användas som utbildningsmaterial på en intern plattform hos UNICEF Sverige.

MediaCuben tackar för förtroendet att tillgängliggöra video på uppdrag av UNICEF Sverige.

Web design by RTW