MediaCuben fortsätter att producera Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Under våren 2022 producerar MediaCuben ännu ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Nelly Rapp i bergakungens sal” och ”Nelly Rapp och snömannens hemlighet” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Böckernas görs med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

Redan nu kan du köpa två böcker i serien om och med Nelly Rapp i vår nätbutik.

Teckenspråkstolkning av ”Sockerdödskallar”

MediaCuben har återigen producerat teckenspråkstolkning åt Världskulturmuseerna. Denna gång hur man gör sockerdödskallar. Se filmen här.

Vi har också teckenspråkstolkat andra filmer åt Världskulturmuseerna. Projektet heter ”Tillsammanscirkus”. Välj ”Teckenspråk” i spelaren.

Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Nu finns två böcker i serien om Nelly Rapp som läromedel med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Först ut är ”Anden i flaskan” och ”Det hemliga biblioteket”. Till respektive bok finns också en lärarhandledning för svenska/teckenspråk och för undervisning i särskolan.

Filmerna kan köpas från MediaCubens nätbutik, www.mediacuben.se/butiken.

Böckerna kan också ses som strömmande video, via vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

MediaCuben fortsätter att producera Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Under hösten 2021 producerar MediaCuben ännu ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Nelly Rapp och frankensteinaren” och ”Nelly Rapp och monsterakademin” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

MediaCuben tillgängliggör Tillsammanscirkus

Världskulturmuseet frågade om vi kunde hjälpa dem att teckentolka fyra stycken filmer till deras projekt Tillsammanscirkus.

Resultatet kan du se här:

https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/barn-och-familj/cirkus/

Välj teckenspråk i spelaren.

MediaCuben fortsätter producera till Polyglutt

MediaCuben har fått förtroendet att producera 50 böcker på teckenspråk och TAKK till appen Polyglutt skola som ges ut av Inläsningstjänst AB.

Sedan tidigare har vi producerat över 100 titlar på teckenspråk och TAKK till appen Polyglutt förskola.

Produktion startar under senvåren och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Läs mer om Polyglutt förskola här: https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola

Läs mer om Polyglutt skola här: https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-skola

LasseMajas Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet på TAKK och teckenspråk

Nu finns Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet på DVD med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Du hittar läromedlen i vår butik, www.mediacuben.se/butiken

Vill du hellre använda filmerna via nätet, besök vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

LasseMajas Guldmysteriet och Saffransmysteriet på TAKK och teckenspråk

Nu finns Guldmysteriet och Saffransmysteriet på DVD med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Du hittar läromedlen i vår butik, www.mediacuben.se/butiken

Vill du hellre använda filmerna via nätet, besök vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

MediaCuben producerar Nelly Rapp på TAKK och teckenspråk

Under våren 2021 producerar MediaCuben ett läromedel bestående av två böcker i serien med Nelly Rapp.

”Anden i flaskan” och ”Det hemliga biblioteket” produceras på genuint teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Till böckerna producerar också en lärarhandledning. Läromedlet kommer att kunna köpas på DVD i vår nätbutik eller som strömmande video på vår portal Min hörsel.

MediaCuben genomför en förstudie ”Sociala medier i särskolan”

Under 2021 genomför MediaCuben en förstudie med titeln ”Sociala medier och elever med kognitiva funktionsvariationer”.

Förstudien finansieras av SPSM och syftar till att vi tillsammans med FUB och Häggviks gymnasium ska ta fram en form för ansöka om medel för att producera ett läromedel på samma tema.

Tanken med förstudien är att ta reda på hur elever med kognitiva funktionsvariationer kan undervisas i att använda sociala medier och interagera med andra på säkert sätt. Hur kan läromedlet förmedla kunskap om upphovsrätt, integritet och säkerhet.

Det finns ingen större skillnad på användningen av sociala medier mellan elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Däremot finns ett behov av kunskap om sociala koder och hur det används på ett tryggt och säkert sätt. Det är lätt att bli lurad, kränkt och mobbad. Med rätt kunskap är sociala medier ett nytt sätt att förmedla kunskap, knyta kontakter och att vidga elevens värld.

Förstudien kommer ta fram en serie korta filmer, där eleverna själva medverkar.

För mer information, kontakta oss gärna! Mejla till info@mediacuben.se

Web design by RTW