MediaCuben producerar böckerna om Moa och Linus på teckenspråk och TAKK

MediaCuben har fått i uppdrag att producera böckerna om Moa och Linus på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Böckerna om Moa och Linus är skrivna av Ann Gomér och du hittar alla 15 böckerna med TAKK här.

Totalt kommer 15 böcker om Moa och Linus att produceras. MediaCuben tackar för förtroendet att göra böckerna än mer tillgängliga!

MediaCuben producerar Pino på teckenspråk och TAKK

MediaCuben har fått i uppdrag av Pinolek förlag AB att producera samtliga böcker om Pino på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Böckerna kommer dels att bli filmer på Pinos hemsida, www.pino.se men också finnas i appen Polyglutt från Inläsningstjänst AB.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att göra sagorna om den lilla björnen ännu mer tillgängliga för alla!

God morgon, här är vi – ett läromedel för särskolan

MediaCuben lanserar nu läromedlet God morgon, här är vi!

Ett digitalt läromedel med en autentisk lärarhandledning som visar hur du bygger upp en begriplig, hanterbar och meningsfull samlingslektion med en interaktiv skrivtavla i fokus. (Resultatet blir aktiva, nyfikna och motiverade elever.) Läromedlet bygger på läroplanen och kursplanen för gymnasiesärskolans individuella program med fokus på de fem förmågorna; ansvar, samarbete, kommunikation, reflektion och kreativitet. Läromedlet går även att anpassa och applicera i andra skolformer och verksamheter och består av filmer, mallar och skriven dokumentation.

God morgon, här är vi är helt web-baserat och består av exempel/moment som förklaras med filmer och text. Det finns också mallar för de vanligaste interaktiva skrivytorna.

Välkomen att kika! God morgon, här är vi! hittar du här: https://www.motiverandeundervisning.se


MediaCuben fortsätter att producera sagor på teckenspråk och TAKK för appen Polyglutt

MediaCuben har fått förtroendet att producera ytterligare totalt 80 barnböcker på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för Inläsningstjänst AB och deras app Polyglutt. Produktionen sker under hösten 2019.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att jobba med ett viktigt uppdrag tillsammans med våra samarbetspartners.

Läs mer om Polyglutt på TAKK och teckenspråk

MediaCuben producerar Guldmysteriet och Saffransmysteriet på TAKK och teckenspråk

Under hösten 2019 fortsätter MediaCuben att producera de populära böckerna om LasseMajas detektivbyrå på TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

I vår butik finns det idag tio böcker i serien. LasseMaja finns också som strömmande video via vår egen läromedelsportal Min hörsel.

LasseMajas Skolmysteriet och Tidningsmysteriet på TAKK och teckenspråk

Nu finns Skolmysteriet och Tidningsmysteriet på DVD med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Du hittar läromedlen i vår butik, www.mediacuben.se/butiken

Vill du hellre använda filmerna via nätet, besök vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

LasseMajas Biografmysteriet och Tågmysteriet på TAKK och teckenspråk

Nu finns Cafémysteriet och Mumiemysteriet på DVD med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Du hittar läromedlen i vår butik, www.mediacuben.se/butiken

Vill du hellre använda filmerna via nätet, besök vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

Allra bästa kompisen vunnit pris som ”Outstanding book”

Svenska IBBY har nominerat ”Allra bästa kompisen” med TAKK och teckenspråk i kategorin ”Outstanding books for young people with disabilities”. Boken är nominerad i kategorin ”specialutgivning för barn med särskilda behov: böcker på teckenspråk, bliss, pictogram, taktila bilderböcker mm.”

Läs mer på svenska IBBYs hemsida.

Boken Allra bästa kompisen är en av sex svenska nomineringar som har vunnit nomieringen och kommer att visas i IBBYs monter på världens största barnboksmässa som hålls varje år i Bologna.

Boken kommer också att ingå i IBBYs utställning som kommer att turnera i hela världen.

Vi är förstås jätteglada över att boken vunnit!

MediaCuben producerar Skolmysteriet och Tidningsmysteriet på teckenspråk och TAKK

Under våren 2019 producerar MediaCuben ytterligare två böcker i den populära serien om LasseMajas detektivbyrå.

Denna gång producerar vi den åttonde  boken i serien – Tidningsmysteriet och den nionde boken i serien – Skolmysteriet.

Böckerna beräknas vara färdiga under senvåren 2019.

Snart är också den sjätte boken – Biomysteriet och den sjunde boken – Tågmysteriet klara.

Just nu finns det sex böcker i vår dvd-butik – www.mediacuben.se/butiken

Böckerna finns också för spelning via nätet på vår portal Min hörsel, www.minhörsel.se

LasseMajas Cafémysteriet och Mumiemysteriet på TAKK och teckenspråk

Nu finns Cafémysteriet och Mumiemysteriet på DVD med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och teckenspråk.

Du hittar läromedlen i vår butik, www.mediacuben.se/butiken

Vill du hellre använda filmerna via nätet, besök vår portal Min hörsel, www.minhorsel.se

Web design by RTW