Teckenspråkstolkning av ”Sockerdödskallar”

MediaCuben har återigen producerat teckenspråkstolkning åt Världskulturmuseerna. Denna gång hur man gör sockerdödskallar. Se filmen här.

Vi har också teckenspråkstolkat andra filmer åt Världskulturmuseerna. Projektet heter ”Tillsammanscirkus”. Välj ”Teckenspråk” i spelaren.

Web design by RTW