Utveckling av läromedel med avläsebild

MediaCuben kommer i samarbete med rådgivare inom hörsel (SPSM) att ta fram ett läromedel och ett underlag för hur läromedelsproduktioner kan anpassas med avläsebild. Målgruppen är elever med nedsatt hörsel.

Med avläsebild kan flera läromedel som idag redan är producerade anpassas för målgruppen. Detta går också hand i hand med att teknikstöd införs i skolan.
Vi tror att eleven kommer att ha stor nytta av avläsebild i sina självstudier. Det är enkelt att koppla upp sig hemma och ta del av undervisningen, repetera olika delar, osv. De flesta elever går inte heller på specialskola där fler läromedel är anpassade, utan är hänvisade till vad den övriga klassen erbjuds.

Web design by RTW